Our Purpose, To Provide a wide range of integrated services to all Maori and non Maori living within the Arowhenua rohe.

Te Kakano o Te Totara 2017

Te Kakano o Te Totara 2017 Flier